• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 991
 • 992
 • 993
 • 994
 • 995
 • 9991
 • 9992
 • 9993
 • 9994
 • 9995
 • 9996
 • 9997
Vytlačiť

Telocvična v rukách druhákov

Na konci októbra sa druhý ročník – 2.A, 2.B, 2.C, a 2 D zapojila do relaxačno-športového dopoludnia pod názvom RÝCHLY A OBRATNÝ, ktoré sa uskutočnilo v školskej telocvični ZŠ Nábrežná. Náplňou podujatia boli rôzne súťaže, napr. skákanie na švihadle, hod na cieľ, preskakovanie a zdolávanie prekážok, driblovanie s loptou, skok z miesta a iné. Podujatia sa zúčastnilo 77 školákov.
Po príchode sme zaujali svoje miesta v telocvični, kde nás privítala teta Hanka z CVČ KNM, ktorá nám pripravila krásne dopoludnie. Stručne nás informovala o priebehu súťaženia, popriala veľa športových úspechov a príjemných zážitkov.
Jednou zo súťažných disciplín bol beh cez koordinačný rebrík, kde si deti vyskúšali rýchlosť a obratnosť. Preukázali veľkú šikovnosť a všetci sa navzájom povzbudzovali. Celá telocvičňa ožila detským krikom, atmosféra bola veľmi príjemná a súťaživosť sa stupňovala. V ďalšej súťažnej disciplíne deti museli zdolávať prekážky. Podliezanie, preskakovanie i gúľanie sa nám viditeľne spôsobovalo radosť a dobrú náladu. Súťaž kde sme museli udržať loptu nad hlavou a hodiť čo najďalej, bola pre nás technicky náročnejšia, ale aj túto disciplínu všetci hravo zvládli.
Vo veľkej telocvični sme si otestovali svoje pohybové schopnosti v rôznych športových a súťažných disciplínach. Športové dopoludnie sa nieslo v duchu zábavy, dobrej nálady a hlasného povzbudzovania. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo navodiť pozitívny záujem o šport aj mimo vyučovania. Odchádzali sme z našej telocvične mierne unavení ale predovšetkým spokojní.

Zuzana Vojsovičová