• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 991
 • 992
 • 993
 • 994
 • 995
 • 9991
 • 9992
 • 9993
 • 9994
 • 9995
 • 9996
 • 9997
Vytlačiť

Póla radí deťom

Naši prváčikovia nasávajú množstvo nových vedomostí plnými dúškami. Už sme začali skladať prvé slabiky, slová a vety, čo nás úspešne posúva k nášmu výslednému cieľu. Deťom sa snažíme spestriť ich každodenné školské povinnosti rôznymi kultúrnymi, športovými a vzdelávacími aktivitami.

V nedeľu 29. októbra sme sa spoločne usadili v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Stali sme sa divákmi a pozreli si divadelné predstavenie Neporiadna Alica v podaní divadelných hercov z divadla Príbeh zo Žiliny. Z neporiadneho dievčatka sa aj s pomocou nadšeného obecenstva stala, akoby mávnutím čarovného prútika, poriadna Alica. Vedela správne používať všetky čarovné slovíčka , ovládala pravidlá slušného správania sa, poznala všetky farby a číslice, ba dokonca zvládala správne odpovedať i kresbou na zadávané hádanky.

V piatok 3. novembra spestrila naše školské vyučovanie majorka Janka Zlochová z policajného zboru z Čadce. Spoločnosť jej robila kamarátka Póla, ktorá sa deťom prihovárala a sprevádzala celým dopoludním. Spoločne prechádzali priechodmi pre chodcov, reagovali na okolo idúce dopravné prostriedky i svetelnú signalizáciu. Zopakovali si vybavenosť chodcov a cyklistov reflexnými prvkami a oblečením. Póla zdvihla varovný prst pred cudzími ľuďmi, ktorí môžu byť milí, no predsa nebezpeční. Deťom sa veľmi páčilo zážitkové učenie, v ktorom si mohli vyskúšať a vžiť sa do rôznych rolí spestrených prinesenými rekvizitami.

Poslednou bodkou tohto piatkového dňa bola návšteva obľúbeného Aquaparku v Turčianskych Tepliciach. Sami sme sa presvedčili, že voda je pre deti veľkým lákadlom. Pobyt vo vode si užívali plnými dúškami. Bolo úžasné ich pozorovať a plniť ich túžby.

Mgr. Jarmila Bandurová