• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 991
 • 992
 • 993
 • 994
 • 995
 • 9991
 • 9992
 • 9993
 • 9994
 • 9995
 • 9996
 • 9997
Vytlačiť

Olympiáda zo SJL

V utorok 24.októbra 2017 sa 32  žiakov 8. a 9. ročníka zapojilo do vedomostnej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž má 3 disciplíny - vedomostný test, transformovanie textu na iný slohový útvar a vopred pripravený ústny prejav  na určenú tému. Cieľom súťaže je pestovať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k materinskému jazyku. Na základe získaných bodov porota zložená z vyučujúcich SJL vyhodnotila celú súťaž. Na prvých 3 miestach sa umiestnili žiaci:

                                                              1. miesto- Martin Do, 9.A

                                                              2. miesto- Ivana Nemcová, 9.A

                                                              3. miesto – Simona Trnovcová, 9.A a Matúš Máca, 8.A

Víťaz súťaže bude 29. novembra 2O17  našu školu reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť, oceneným žiakom blahoželáme a Martinovi budeme všetci držať palce!

PaedDr. Zita Ševčíková, vyuč. SJL

sjl img