• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 991
 • 992
 • 993
 • 994
 • 995
 • 9991
 • 9992
 • 9993
 • 9994
 • 9995
 • 9996
 • 9997
Vytlačiť

Štvrtková slávnosť

Kedysi sa pasovali rytieri, my dnes pasujeme našich statočných prváčikov.

Vo štvrtok  23. novembra oficiálne rozšírili naše  školské rady najmenší prváčikovia.   Prijali sme ich medzi seba  na slávnostnom  imatrikulačnom  popoludní,  na ktoré  zavítali okrem  žiačikov aj ich rodičia a najbližší príbuzní.

Pani zástupkyňa Mgr. Daniela Čepelová v úvode podujatia privítala všetkých prítomných. Milým slovom sa prihovorila oslávencom, ktorí  bez akýchkoľvek problémov  reagovali na jej otázky a vzájomne spolupracovali. Popriala im veľa radosti z učenia, aby sa im v škole darilo a svojimi peknými známkami  robili radosť rodičom. 

Malých kamarátov pozdravili a celým programom  aj sprevádzali  starší žiaci, členovia školského parlamentu pod vedením Mgr. Anny Ochodničanovej, ktorým patrí veľké ĎAKUJEME.

Deti sa prezentovali pred publikom a ukázali, čo sa naučili od septembra na vyučovacích hodinách.  Ako sa z malých škôlkarov stali šikovní žiaci. Svojich blízkych potešili zmesou básničiek, pesničiek i tancom.

Pred slávnostnou chvíľou zložili sľub, v ktorom sľubovali, že sa budú učiť a správať tak, ako sa na správneho školáka patrí. Každý z prvákov bol slávnostne pasovaný do cechu prváckeho a stal sa tak členom veľkého kolektívu školy. Pamiatkou na tento významný deň im bude pasovací dekrét, ktorý s hrdosťou prijímali.

Teraz čaká všetkých našich prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme naplnenie všetkých   predstáv o škole, veľa spokojnosti z dobre vykonanej práce, veľa dobrých kamarátov a veľa úspechov. Veríme, že aj z týchto najmenších žiakov sa stanú úspešní riešitelia olympiád, recitátori, či športovci, ktorí budú vzorne reprezentovať našu školu a šíriť jej dobré meno.

Mgr. Jarmila Bandurová