• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 991
 • 992
 • 993
 • 994
 • 995
 • 9991
 • 9992
 • 9993
 • 9994
 • 9995
 • 9996
 • 9997
Vytlačiť

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň je každoročne venovaný boju proti drogám. My sa ho aktívne zúčastňujeme so žiakmi viacerých ročníkov. Začali sme preventívnym programom organizovaným pracovníčkami CPPPaP v Kysuckom Novom Meste s názvom Povedz hlasné „Nie“. Je určený žiakom piateho ročníka. Jedným z cieľov tohto program je prostredníctvom zážitkových aktivít naučiť žiakov premýšlať o danej téme, nielen o látkovej forme, ale aj o nelátkovej forme závislosti. Okrem toho sa piataci učili analyzovať rizikové osoby, miesta, či prehlbovali svoj postoj k zdravému životnému štýlu.

Žiakom 8. a 9. ročníka sa prihovoril pán Prekop z Občianského združenia Slovensko bez drog. Svojou zaujímavou a názornou prednáškou „Pravda o drogách“ sa im snažil predostrieť, čo spôsobujú drogy, ako sa ich užívaním mení človek, jeho osobnosť, čo sa deje s jeho emóciami. Zdôraznil, ako účinky týchto jedov otupujú zmysly, zastierajú pamäť a vytvárajú v nej prázdne miesta. Je dôležité si uvedomiť , že drogy určite nie sú riešením v ťažkých životných situáciách. Skutočným riešením je odhaliť a vyriešiť naozajstnú príčinu problému, a nie vytvárať si ďalšie problémy užívaním návykových látok. Svojim pútavým rozprávaním pán Prekop žiakov zaujal, ale i zabavil, hlavne sa im však snažil ukázať tú cestu v živote, ktorá je správna, a ktorou by mali smerovať, ak chcú v živote niečo dosiahnuť.

Mgr. Viera Hmírová