• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 991
 • 992
 • 993
 • 994
 • 995
 • 9991
 • 9992
 • 9993
 • 9994
 • 9995
 • 9996
 • 9997
Vytlačiť

English is funny - aktivita Erasmus+

Anglický jazyk predstavuje na Slovensku povinný predmet od 3.ročníka základnej školy. Všetko povinné však väčšinou budí u ľudí nechuť a nezáujem. Sobotňajším dopoludním s názvom English s funny (Angličtina je zábavná) sme chceli dokázať opak.

V sobotu, dňa 9. decembra 2017, prišli niektorí piataci, šiestaci i siedmaci dobrovoľne do školy. Už to je pokrok, že sa im chcelo vôbec v to zimné víkendové ráno vstať z postele a prísť do školy. V rámci projektu Angličtinou za lepšiu budúcnosť, ktorý ZŠ Nábrežná realizuje od júla 2017, sa tu konala zážitková aktivita, vďaka ktorej sa pozreli na angličtinu z iného uhla pohľadu. Objavili nové IT aplikácie používané v súvislosti s vyučovaním cudzích jazykov. Spoznali ďalšiu anglofónnu krajinu – Írsko, ktorej sa v rámci učebných osnov na školách venuje len málo priestoru, a veľmi si obľúbili Kahoot, takže si dosýta zasúťažili. To všetko sa uskutočnilo aj vďaka chuti vyučujúcich, ktoré sa v auguste zúčastnili metodických stáži v anglickom Canterbury (p.uč.Heľová) a írskom Corku (p.uč.Madigárová Kubišová). O svoju skúsenosť sa chcú podeliť aj s ostatnými vyučujúcimi nášho regiónu. V januári preto pozýva ZŠ Nábrežná na vzdelávacie podujatie pre vyučujúcich cudzích jazykov. Podujatie bude zamerané na praktické rady týkajúce sa stáži pre učiteľov, na využívanie nových aplikácií, na Írsko a jeho kultúru, ale chceme tiež podporiť vzájomnú výmenu skúseností našich pedagógov. Aktivity projektu Angličtinou za lepšiu budúcnosť sú spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+ .

Padlet nájdeš tu :-)

mix2 EiF

 

mix 1 EiF

mix3 EiF