Vytlačiť

Beseda so záchranárkou

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in Aktivity

Sú súčasťou nášho každodenného života, bohužiaľ aj toho školského. Áno reč je o rôznych úrazoch,s ktorými sa môže stretnúť nie len dospelý človek ale aj dieťa. Preto sme do našej školy pozvali na besedu pani záchranárku – p. Považanovú. Zavítala medzi našich siedmakov vo štvrtok 9. novembra,
aby sa dozvedeli čo najviac o pravidlách poskytovania prvej pomoci . A tak sa na celé dve hodiny žiaci mohli vcítiť do úlohy malých záchranárov a vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci pri zlomeninách, zástave dychu, šoku, stabilizovanú polohu či resuscitáciu človeka- samozrejme na
resuscitačnej figuríne. Pani záchranárka im uviedla aj mnohé pravdivé prípady zo života. Žiaci si veru uvedomili , že to nie je žiadna hračka a tiež si určite zapamätajú, že poskytnutie prvej pomoci je
morálnou povinnosťou každého človeka- veď nakoniec môže ísť o úplne cudzieho človeka, ale aj o kamaráta, rodiča či súrodenca . Získané vedomosti žiakov ešte viacej rozšírime počas vyučovania predmetu biológia a tiež počas branných cvičení na našej škole. Pridávame zopár fotografií z akcie :