Vytlačiť

Ypsilon - slovina je hra

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in Aktivity

Ypsilon, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila. Prihlásení žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa stretnú 13. decembra 2017 na testovaní. Organizátori pripravili pre nich testy rôznej úrovne náročnosti s prihliadnutím na jednotlivé vekové kategórie. Testy sú zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie, pričom rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie. Samotné testovanie prebieha 45 minút. Po odovzdaní testov ich koordinátor súťaže posiela na vyhodnotenie organizátorovi súťaže. Po spracovaní výsledkov budú súťažiaci odmenení účastníckym diplomom, vecnými cenami a najlepší v každej kategórii má možnosť získať smartphone. Ceny budú odovzdané najneskôr do 31. januára 2018. Všetkým prihláseným držíme palce!
Mgr. Edita Zvaríková

 

Aktualizované...

Dnes 13. decembra 2017 sa v čase od 9. 45 do 10. 30 stretli žiaci z prvého stupňa našej školy na testovaní. Priniesli si so sebou peračník a veľké odhodlanie a chuť uspieť v súťaži a samozrejme vyhrať smartphone. Testovanie prebehlo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. To, ako naši usilovní žiaci uspeli v testovaní sa dozvieme najneskôr 19. januára 2018. Zároveň budú distribuované diplomy pre všetkých súťažiacich a ceny pre najúspešnejších z nich.

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.ypsilonsutaz.sk

Mgr. Zvaríková