Vytlačiť

Olympiáda zo SJL

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in O škole

V utorok 24.októbra 2017 sa 32  žiakov 8. a 9. ročníka zapojilo do vedomostnej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž má 3 disciplíny - vedomostný test, transformovanie textu na iný slohový útvar a vopred pripravený ústny prejav  na určenú tému. Cieľom súťaže je pestovať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k materinskému jazyku. Na základe získaných bodov porota zložená z vyučujúcich SJL vyhodnotila celú súťaž. Na prvých 3 miestach sa umiestnili žiaci:

                                                              1. miesto- Martin Do, 9.A

                                                              2. miesto- Ivana Nemcová, 9.A

                                                              3. miesto – Simona Trnovcová, 9.A a Matúš Máca, 8.A

Víťaz súťaže bude 29. novembra 2O17  našu školu reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť, oceneným žiakom blahoželáme a Martinovi budeme všetci držať palce!

PaedDr. Zita Ševčíková, vyuč. SJL

sjl img