Vytlačiť

Tajuplný svet knižných príbehov

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in O škole

V mesiaci október sa piataci, šiestaci a siedmaci zapojili do 10. ročníka česko-slovenského projektu pod názvom Záložka do knihy spája školy. Ich úlohou  bolo vyrobiť záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému tohto projektu - Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ju so žiakmi z pridelenej školy. Tou našou bola Cirkevná ZŠ sv. Juraja zo Svidníka.  Výroba záložiek prebiehala na hodinách literatúry, kde sa žiaci   opäť ponorili do deja a postáv nimi prečítanej knihy. Po vzájomnej dohode oboch škôl putovalo 106 vytvorených záložiek smer ZŠ Nábrežná a CZŠ sv. Juraja. Naši žiaci netrpezlivo čakali, aké záložky prídu z partnerskej školy. A v piatok (10.11.) sa dočkali. Každý zapojený žiak dostal záložku od kamaráta zo Svidníka. Na záložkách bol uvedený aj názov knihy, ktorá inšpirovala čitateľa pri jej tvorbe. Mnohé deti  sa po vyučovaní rozbehli do knižnice, aby si ju vypožičali a prečítali. A to vyučujúce slovenského jazyka nesmierne potešilo, pretože stále sa snažia apelovať na žiakov, aby viac čítali aj nasledujúcim citátom: „Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal,  prežije iba jeden.“

O rok sa určite do tejto akcie zapojíme znova!                                                                                            

                                                                    Mgr. Slavka Svrčková, vedúca PK SJL