Vytlačiť

Týždeň boja proti drogám

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in O škole

Tretí novembrový týždeň je každoročne venovaný boju proti drogám. My sa ho aktívne zúčastňujeme so žiakmi viacerých ročníkov. Začali sme preventívnym programom organizovaným pracovníčkami CPPPaP v Kysuckom Novom Meste s názvom Povedz hlasné „Nie“. Je určený žiakom piateho ročníka. Jedným z cieľov tohto program je prostredníctvom zážitkových aktivít naučiť žiakov premýšlať o danej téme, nielen o látkovej forme, ale aj o nelátkovej forme závislosti. Okrem toho sa piataci učili analyzovať rizikové osoby, miesta, či prehlbovali svoj postoj k zdravému životnému štýlu.

Žiakom 8. a 9. ročníka sa prihovoril pán Prekop z Občianského združenia Slovensko bez drog. Svojou zaujímavou a názornou prednáškou „Pravda o drogách“ sa im snažil predostrieť, čo spôsobujú drogy, ako sa ich užívaním mení človek, jeho osobnosť, čo sa deje s jeho emóciami. Zdôraznil, ako účinky týchto jedov otupujú zmysly, zastierajú pamäť a vytvárajú v nej prázdne miesta. Je dôležité si uvedomiť , že drogy určite nie sú riešením v ťažkých životných situáciách. Skutočným riešením je odhaliť a vyriešiť naozajstnú príčinu problému, a nie vytvárať si ďalšie problémy užívaním návykových látok. Svojim pútavým rozprávaním pán Prekop žiakov zaujal, ale i zabavil, hlavne sa im však snažil ukázať tú cestu v živote, ktorá je správna, a ktorou by mali smerovať, ak chcú v živote niečo dosiahnuť.

Mgr. Viera Hmírová