Vytlačiť

Platby – Január 2018

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in Bocne menu

Platby – Január 2018

Počet stravovacích dní v januári: 18

Obedy si zakúpte v dňoch:                        

18.12.2016 – 22.12.2016 - denne od 7,00 do 14,00 hod.

Cena za 1 obed podľa vekovej kategórie stravníkov:

1. stupeň = 1,11€;                                            Hmotná núdza I. stupeň  = 0,01€;                                                                        2. stupeň = 1,19€;                                            Hmotná núdza II. stupeň = 0,09€;  

Cudzí stravníci = 2,36 €

 Platba za stravné

1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet SK8302000000001322017758 školskej jedálne  , ktorý sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.

1. stupeň = 22,20€;                                         Hmotná núdza I. stupeň  = 0,20€;

2. stupeň = 23,80€;                                         Hmotná núdza II. stupeň = 1,80€;  

Cudzí stravníci = 47,20€

Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

2. bezhotovostne – cez internetbanking

     - číslo účtu, sumy,  variabilný symbol, splatnosť ako v bode 3.

3. poštovou poukážkou

Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Nezabudnite priniesť potvrdenie o zaplatenej poštovej poukážke, najneskôr do 08.01.2018 do 7:30 hod.!!!

1. stupeň = 19,98€;   

2. stupeň = 21,42€;   

Cudzí stravníci = 42,48€

Hmotná núdza I. stupeň  = 0,18€;

Hmotná núdza II. stupeň = 1,62€;  

4. úhrada hotovosti na účet – na účet školskej jedálne

     - číslo účtu, sumy,  variabilný symbol, splatnosť ako v bode 3.

UPOZORNENIE!

Nárok na obed až po pripísaní platby na účet. Nezabúdajte, že medzibankové prevody trvajú 2-3dni a aj my potrebujeme čas na spracovanie a objednávanie potravín.